motargument.se
BRÅ-rapporten: Ingen koppling mellan flyktingar och sexualbrott
Den omskrivna BRÅ-rapporten om sexualbrottsutveckling tar ett helhetsgrepp över utvecklingen sedan 2005. Jag har gett min huvudsakliga analys av rapporten här: Innan vi kan svara på frågan VARFÖR d…