motargument.se
BRÅ-rapporten: Det är sexbrottsanmälningarna som har ökat, inte sexbrotten
Under perioden 2005 till 2017 ökade anmälningarna av sexbrott kraftigt. BRÅ (Brottsförebyggande rådet) har nu utrett vad detta beror på, och kommit fram till att det är benägenheten att anmäla som …