motargument.se
”Organiserat tiggeri” och den svenska polariserade debatten
Är tiggeriet organiserat eller inte? I den svenska polariserade debatten är det mest två röster som hörs, de som säger att tiggeriet är organiserat av kriminella och därmed att tiggarna är kriminel…