motargument.se
Om de riggade slagsmålen förr och nu
Det pratas om de riggade slagsmålen bland ungdomar som om det skulle vara ett nytt fenomen knutet till invandring. Men det är inte ett ”nytt fenomen” knutet vare sig till ”det nya…