motargument.se
Myten om de 132 696 uppehållstillstånden
I debatten kring invandring saluförs inte sällan siffran 132 696 (uppehållstillstånd). Man använder den som om det skulle röra sig om lika många flyktingar. En mer korrekt siffra för att beskriva d…