motargument.se
SD:s parallella universum: ”Modersmålsundervisning hindrar elevers utveckling i svenska”
Sverigedemokraterna har under lång tid lagt motioner för att avskaffa modersmålsundervisning i den svenska skolan. Deras argument är att det skulle hindra elevers utveckling av svenska. Det finns i…