motargument.se
Erfarenheter av antisemitism, hatbrott och diskriminering mot judar i Europa
Den eskalerande antisemitismen medför en risk att den återigen normaliseras. Diskrimineringen och hatet mot europeiska judar ökar. Det visar FRA:s rapport från i december 2018. En genomgång av FRA:…