motargument.se
Myter om brottsligheten (del 6): Det dödliga våldet mot kvinnor
Det dödliga våldet mot kvinnor har aldrig varit så lågt som idag. Ända sedan 1911 har vi samlad kunskap om antalet människor som har utsatts för dödligt våld i Sverige uppdelat på kön och ålder. So…