motargument.se
Antalet asylansökningar har minskat med 87 % sedan 2015
2015 nådde antalet asylansökningar i Sverige en historisk toppnivå. De senaste åren har antalet asylansökningar minskat. I ett historiskt perspektiv är dagens nivåer relativt sett låga. Detta korta…