motargument.se
”Frihet från religion” är en felaktig tolkning av religionsfriheten
Det finns en föreställning hos en del av oss att religionsfrihet skulle innebära ”frihet från religion”. Det är en falsk föreställning. Det är också en myt, som bygger på en felaktig to…