motargument.se
RFSL inkluderar HBTQI-personer i FN:s utvecklingmål
RFSL har i många år arbetat med att vara en påverkansfaktor i FN:s arbete. I linje med Agenda 2030 har RFSL nyligen presenterat vägledande principer som syftar till att skapa möjligheter till förbä…