motargument.se
News flash: Människor vill flytta till andra länder
Featured image attribution: Policía Nacional de los colombianos [CC BY-SA 2.0 ( via Wikimedia Commons Motargument nyanserar: Siffran på 750 miljoner världen över som vill flytta är påhittad av Samh…