motargument.se
Våldsbejakande islamism: madhkalismen och ”järvasalafismen”
Det finns en hel del radikala islamistiska grupper som sprider extremt hat som ännu går under radarn i den svenska debatten. Ett sådant exempel är de s k ”madhkalisterna”, t ex de s.k. …