motargument.se
Den kraftiga ökningen av sexualbrott mot barn
Antalet polisanmälda sexualbrott ökar. Det är dock andra brott än våldtäkter som ökar. Den stora ökningen av sexualbrott rör sexualbrott mot barn. All vetenskap är resultatet av en fråga. Man undra…