motargument.se
Vem har tolkningsföreträde?
Vem sitter på tolkningsföreträdet för vilka ord, benämningar och epitet som är OK, och vilka som inte är det? Egoism är för mig ett nyckelord i denna frågeställning. Egoism är en mekanism som styr …