motargument.se
Myt: Religionsfrihet innebär ”frihet från religion”
Det råder en falsk konsensus bland en del av oss om att religionsfrihet skulle innebära ”frihet från religion”. Det stämmer inte och har kommit att bli en myt, som bygger på en felaktig…