motargument.se
SD:s abortutspel inskränker kvinnors rättigheter
SD vill sänka abortgränsen från vecka 18 till vecka 12. Det finns inga legitima argument för att man ska inskränka kvinnors rättigheter. Motargument reder ut varför. Att Sverigedemokraterna …