motargument.se
EU: Vilka lagar ändras i den nya asyllagsstiftningen?
Fem lagar i EU:s asyllagsstiftning ska ändras och två nya lagar ska stiftas. Det primära syftet med lagändringarna är att skapa en omfördelning i EU-länderna av asylsökande, att få kontroll …