motargument.se
Därför är muslimer rädda att SD ska sätta en kula i skallen på dem
Muslimer och de som skyddar muslimer och deras rättigheter, riskerar att straffas om SD får makt. Detta mot bakgrund av att SD, likt Breivik, ser på islam som (ibland värre än) nazism. När n…