motargument.se
Myt: De får gratis sjukvård och tandvård!
”Invandringskritiker” använder gärna ”gratis sjuk- och tandvård för asylsökande och papperslösa” som ett argument för att minska, eller stoppa, invandringen. Probleme…