motargument.se
Är den femtiofjärde generationens invandrare riktiga svenskar?
Det finns en förkärlek för att utifrån exklusivitet definiera svenskhet, och vilka som är svenskar. För många av oss är det väldigt viktigt att definiera svenskar just genom att i samma andetag def…