motargument.se
Myt 2: ”De är snart flera miljoner”
Detta är andra delen av fem i en artikelserie om den s k ”massinvandringen”. Hur många är de egentligen, människorna som har fått asyl i vårt land? Det är dags att titta närmare på begreppet PUT, p…