motargument.se
Mission: Krossa funkofobiska attityder och fördomar (del 1)
Om vi alla strävade efter kunskap, erfarenhet och öppenhet istället för avsky, rädsla och fördomar, så hade vi kunnat tro på ett mer förstående och inkluderande samhälle. Funkofobin är forts…