motargument.se
Myt: Den enda etniciteten
Tyvärr är det många som tror, eller resonerar som om de tror, att varje människa har endast en enda etnicitet och endast en enda etnisk bakgrund. I själva verket kan en person ha flera olika etnici…