motargument.se
Myt: Människovärde eller värdighet?
Påståendet att begreppet ”alla människors lika värde” skulle vara en felöversättning från engelska originalet, bortser från att det är inte ordet ”dignity” som ska översätta…