motargument.se
Modern kolonialism
Ännu fortsätter västvärlden betrakta övriga klotet som sin buffertzon.