motargument.se
”Ras” – att synliggöra ett normsystem
Det finns absolut ingen som helst poäng eller vetenskapligt stöd idag för att dela in mänskligheten i olika ”raser”, den vetenskapliga rasismen är förkastad. Faktiskt är det så att ma…