motargument.se
Invandrare diskrimineras i alla led i rättsprocessen
Invandrare, eller människor med invandrarbakgrund, anmäls oftare, och döms hårdare, än resten av befolkningen. Detta är en orsak till varför invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken. Vi…