motargument.se
Myt: ”Vi har fullt, vi kan inte ta emot fler”
I flyktingdebatten höjs inte sällan röster om att Sverige antingen borde minska invandringen kraftigt eller stoppa den helt. Argumenten som saluförs av dessa röster baserar sig på myter, som i sin …