motargument.se
Jeff Ahl (SD) vill kunna dra in medborgarskap för arbetslösa
”Utrikes födda med permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap som är arbetslösa och som varit utan arbete till och från under en längre tidsperiod utan rimliga skäl, eller har anställningar s…