motargument.se
Nu nazisympatisör, då SD:s toppnamn i Stockholm
Christoffer Dulny har kommit ut som en person som stödjer nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen (NMR). Med anledning av det blickar jag tillbaka och minns att Dulny för bara tre år sedan var första…