motargument.se
Argumentationsfel: ”Men du då!”
Ett av de mer populära argumentationsfel vi finner i den politiska debatten är whataboutism – att byta samtalsämne. Whataboutism innebär att man förringar en företeelse genom att göra en jämf…