motargument.se
Vita rasifierade kvinnor – den samma men ändå den andra
Att vara svensk och vit är inte entydigt, att utforska och analysera utifrån olika sammanhang är därför ett måste. Rasifieringsprocesser skapar normativa diskurser kring vad man anser vara ”s…