motargument.se
Bali, Breitbart och båtflyktingarna
Moderaternas Hanif Bali citerar Daily Mail och indirekt Breitbart i ett påstående om att endast tre procent av båtflyktingarna skulle vara flyktingar. Om vi alldeles bortser från det uppenbart oläm…