motargument.se
BRÅ:s NTU 2016 – brottsutsatthet (del 1)
Brottsförebyggande rådet har publicerat sin helt färska Nationella Trygghetsundersökning 2016 (NTU, publicerad januari 2017). Den undersökta utsattheten för brott, upplevda trygghetskänslan och otr…