motargument.se
Att ta upp det negativa – eller inte
På islam.se kan man läsa om islam och terrorism: “Det är olyckligt att islam idag är synonymt med terrorism ty långt ifrån att förespråka terrorism är islam en fridfull religion vars fundament lär …