motargument.se
Hatbrott – vad säger lagen?
Straffskärpning – vad är det? Begreppet hatbrott är ett samlingsnamn för olika brott som begås på grunder av gärningspersonens negativa inställning till exempelvis offrets hudfärg, religionst…