motargument.se
SD:s många avhopp
SD har i skrivande stund totalt sett 303 avgångna kommunfullmäktigeledamöter och 29 stycken ur landstingen, under första halvan av denna mandatperiod sedan valet 2014. 469 har avgått från S under s…