motargument.se
Du förbrukade all trovärdighet, Amineh!
”Död åt Moses! Död åt judendomen!” Hur låter det här? Skrämmande? Hatfullt? Visst så låter det som Egyptens farao, men naturligtvis så är det ingen av oss som skulle undra om detta är h…