motargument.se
Vi är A-laget, dom är B-laget
I Sverige har det genererats en motsättning som under de senaste decennierna har delat in Sverige i ett A– och ett B–lag. Det polariserade samhällsklimatet har format lägermentaliteter. De senaste …