motargument.se
SD normaliserar assimilation
Paula Bieler, SD, är en av de som försöker förändra betydelsen av assimilation och försöker ”tvätta” begreppet från dess ursprungliga innebörd, genom att kalla det en ”naturlig pr…