motargument.se
Flykting anno 2015
Människor som nu söker asyl kommer från samhällen som varit fungerande, informerade och utvecklade. #svpol