motargument.se
Hjälper man bäst i närområdet?
Det antas att man bäst hjälper flyktingar i det så kallade närområdet. Men är det så? I nationella katastrofplaneringar i länder med naturkatastrofer har man alltid olika planer för hur man ska SPR…