motargument.se
Migrationsverkets prognos för 2016
Prognosen för antal förväntade inlämnade asylansökningar under kalenderår 2016 justeras nedåt till 61 000 – 85 000 (tidigare 70 000 – 95 000) och planeringsantagandet är 73 000 (tidigare 80 000). M…