motargument.se
Sveriges andel av asylinvandringen till Europa
Sveriges andel av asylinvandringen till EU (samt Norge och Schweiz) har minskat avsevärt, och var i Q1 2015: 11.415 personer av totalt 184.815, dvs 6 %.