motargument.se
Migrationsverkets prognos för asylansökningar
Den 23:e juli 2015 justerade Migrationsverket ner sin årsprognos över antal förväntade inlämnade asylansökningar under hela kalenderår 2015 till mellan 66 000 och 80 000 (huvudscenariot är ungefär …