motargument.se
Ökar eller minskar asylinvandringen från Somalia?
Antalet somalier som beviljas asyl i Sverige har minskat för varje år sedan toppåret 2010, från 5 378 personer som beviljades asyl till 1 380 år 2014.