motargument.se
Myt: Sveriges asyllagar är mer generösa än andra länders
Vid sidan av klagomål om hur dyrt flyktingmottagandet är, och rent av rasistiska uttalanden om såväl invandrare generellt som specifika grupper, så är nog den vanligaste kommentaren om invandring p…