motargument.se
Konspirationsteorier 1: "avvikelser från det normala"
Om man kikar på konspirationsteorier ser man att de baserar sig på två huvudelement. Det ena är vad man kan kalla ”avvikelser från det normala”, och det andra är det som på engelska kal…