motargument.se
En nästan bortglömd bok av Adolf Hitler
Motargument mot förintelseförnekarna När man pratar om Adolf Hitlers böcker pratar man ofta om hans ”enda” bok: Mein Kampf, som gavs ut 1924 och 1927. Ibland nämns hans outgivna manuskr…